FUSILI KALE PESTO

50 AED

Fusili pasta with kale, pesto, cherry tomatoes, white onions and parmesan cheese.